Aktivnost št.1: Vodenje operacije

Aktivnost je namenjena učinkoviti izvedbi vseh načrtovanih aktivnosti in sami koordinaciji vseh vključenih deležnikov. Poleg navedenega bo v okviru aktivnosti izvedena administrativna in finančna podpora vsem postopkom in korakom do same realizacije načrtovanih ciljev operacije vključno s potrebno komunikacijo s pristojnimi organi upravljanja LAS Istre.