Aktivnost št.2: Informiranje in obveščanje javnosti

V okviru aktivnosti je predvidena celovita promocija projekta, ki bo zajemala različne aktivnosti z namenom dosega čim širše javnosti. Izvedene bodo predstavitve operacije za zainteresirano javnost, medijska aktivnost, obveščanje javnosti preko socialnih omrežij in spletne strani ter preko e-novičnikov. Poudarek je na uporabi elektronskih informacijsko-komunikacijskih tehnologij.