Aktivnost št.3: Nakup plovila

Aktivnost vključuje nabavo novega prilagojenega plovila namenjenega izvajanju dejavnosti vodenih degustacij, kulinarične ponudbe ribe iz malega priobalnega ribolova, kmetijskih pridelkov, predvsem vina kot tudi prevozom zaključenih skupin po slovenskem morju. Z navedeno ponudbo bo ribištvo okrepilo svojo vlogo na projektnem območju. Pri samem prevozu po morju pa bo zagotovljena varnost in udobje potnikov na višjem nivoju saj bodo upoštevani vsi predpisani standardi varnosti in uporabe.