Aktivnost št.4: Razvoj celostne grafične podobe z blagovno znamko

Oglaševanje med ciljnimi javnostmi dodaja operaciji dodano vrednost ter vzpostavlja neposreden stik z javnostmi na projektnem območju z namenom doseganja učinkovitejše promocije ribištva, ribiških ter kmetijskih proizvodov, ter samih ciljev operacije. Oglaševanje zajema predvsem razvoj in promocijo nove blagovne znamke ANIMA MARE, ker bo udejanjeno preko oblikovanja skupne celostne grafične podobe ter slogana, internetne strani in z uporabo socialnih omrežij.