Aktivnost št.5: Oblikovanje novega skupnega produkta

Aktivnost je po vsebini strokovne enološke narave in vključuje predvsem pregled obstoječih potencialov v vinskem sektorju Slovenske Istre s poudarkom na prepoznavnih vinih in tipih vin. Namen aktivnosti je identificirati tri reprezentativne tipe vin, ki so značilni za destinacijo ter bodo prevzeli ključno vlogo povezovanja z ribjo gastronomsko ponudbo.