Aktivnost št.6: Tipizacija skupnih produktov in ponudbe

Izbrani tipi vin in rib iz malega priobalnega ribolova bodo v okviru te aktivnosti dodatno podrobneje analizirani, predvsem s tehnološko pridelovalnega in organoleptičnega vidika. Oblikovani bodo novi končni produkti, ki bodo kasneje tudi promovirani na samih doživljajskih dogodkih. Izvedene bodo podrobnejše laboratorijsko – enološke analize, kjer se bodo določili tudi ključni parametri kvalitete in posebnosti, značilne za območje Slovenske Istre.