Aktivnost št.7: Varnostna oprema in vodenje na morju

Operacija vključuje nabavo osnovne in varnostne opreme, ki služi varni plovbi in zagotavljanju varnosti posadke ter obiskovalcev na morju. Osnovna oprema je predpisana s področno zakonodajo in je potrebna za registracijo plovila za javni prevoz oseb po morju. Operacija predvideva prevoz ljudi po morju z razkazovanjem zanimivosti in danosti območja kot tudi prikazovanju dela ribičev iz malega priobalnega ribolova ter ostalih ribiških veščin.