Aktivnost št.8: Izdelava poslovnega načrta

Za namen izvedbe aktivnosti operacije in vrednotenja poslovanja je bil izdelan poslovni načrt, ki vključuje ključna poglavja s finančno analizo.