Anima Mare končno na morju, Marina Koper

Anima Mare končno na morju, Marina Koper

Konec julija je bila v naše morje splovljeno plovilo Anima Mare namenjeno izvajanju dejavnosti vodenih degustacij, kulinarične ponudbe ribe iz malega priobalnega ribolova, kmetijskih pridelkov, predvsem vina kot tudi prevozom zaključenih skupin po slovenskem morju. Z navedeno ponudbo bo ribištvo okrepilo svojo vlogo na projektnem območju. Vse zainteresirane vabimo na ogled plovila in poskusno vožnjo s postrežbo lokalno pridelanih kmetijskih proizvodov.