Doživljajski aranžmaji z lokalno ponudbo Slovenske Istre med morskim in podeželskim okoljem »Anima Istra«

Operacija ANIMA ISTRA prispeva k doseganju horizontalnih ciljev Evropske Unije:

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Okolje

Inovacije

Spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacija