NAMEN IN CILJI PREBERI VEČ

Dolgoročni namen operacije ANIMA ISTRA je krepitev ozaveščenosti o pomenu povezovanja med podeželskim in morskim okoljem, spodbujanje razvoja novih lokalno tipičnih proizvodov, promocija malega priobalnega ribolova in kmetijstva, diverzifikacija v ribiškem sektorju ter ustvarjanje novih delovnih mest. Operacija predstavlja novo dodano vrednost ribiškemu sektorju ter inovativen pristop k ponudbi ribiških proizvodov iz malega priobalnega ribolova v povezavi z novimi kmetijskimi proizvodi. Poseben namen operacije je ustvarjanje povezav med ponudbo lokalno tipičnih kmetijskih proizvodov – vina in drugih proizvodov s ponudbo ribiških proizvodov iz malega priobalnega ribolova.

Z uvajanjem novega pristopa trženja lokalnih proizvodov iz ribištva in kmetijstva bo z aktivnostmi operacije ANIMA ISTRA zagotovljeni naslednji cilji:

  • na moderen način prikazati trajnostno povezavo med podeželjem in morskim območjem,

  • po principu kratkih dobavnih verig spodbuditi ponudbo lokalno tipičnih proizvodov od proizvajalca do potrošnika,

  • vključevanje pretežno mlade generacije ribičev in nosilcev kmetijske dejavnosti, kar bo zagotovilo trajnost uporabe pridobljenega znanja in rezultatov operacije,

  • uvajanje novih inovativnih programov ter pristopov do lokalne hrane in lokalnih proizvodov v povezavi z vključenimi deležniki, ter

prispevati k doseganju ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS ISTRE pri ustvarjanju skupne trajnostne destinacije »zelene Istre«.