VSEBINA OPERACIJE

V okviru operacije ANIMA ISTRA bodo izvedene aktivnosti za razvoj in vzpostavitev primernega okolja za izvajanje visoko kvalitetnih doživljajskih dogodkov na morju s poudarkom na promociji lokalnih vin in ribjih jedi na podlagi ulova iz malega priobalnega ribolova.

Dodaj odgovor